20200811 — Microblogging

[8:49 PM] “Limi­ting replies is an impor­tant fea­tu­re becau­se it’s desig­ned to help some peo­p­le who may other­wi­se feel bom­bar­ded with harass­ment on Twit­ter be more com­for­ta­ble pos­ting on the plat­form.” => Twit­ter is final­ly hel­ping peo­p­le shut out “reply guys” — vox

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~