20200813 — Microblogging

[RT] @Cultuur_OU: Wil je star­ten met een #bache­lor of #cur­sus aan de facul­teit #Cul­tuur­we­ten­schap­pen@OU_Nederland? Bekijk ons onder­wijs­aan­bod op https://edu.nl/tuftj of down­load de digi­ta­le stu­die­gids via https://edu.nl/whmqf

De nieu­we stu­die­gids van de Open Uni­ver­si­teit voor de oplei­ding Cul­tuur­we­ten­schap­pen is uit en ik heb ‘m al een tijd­je gele­den op m’n gemak door­ge­no­men om te zien wel­ke cursus(sen) ik het komen­de stu­die­jaar ga vol­gen voor deze stu­die die ik in febru­a­ri begon­nen ben. Ik heb er hier op mijn blog een apar­te rubriek voor aan­ge­maakt waar ik regel­ma­tig over mijn erva­rin­gen en voort­gang schrijf. Zoals het er nu naar uit­ziet start ik in sep­tem­ber met de inlei­ding Let­ter­kun­de waar­mee ik 10 stu­die­pun­ten hoop te ver­za­me­len. Iemand zin om mee te doen?

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~