20200817 — Microblogging

[RT] @WelmoedVlieger: Lezens­waar­dig draad­je met hel­de­re opsom­ming van voor- en nade­len vd nieu­we #Coron­a­Mel­der door iemand die er ver­stand van heeft. => @danielverlaan: Al een tijd­je twij­fel ik: ga ik de Coron­a­Mel­der wel of niet instal­le­ren? Heb de afge­lo­pen maan­den veel kri­tiek geuit, de ont­wik­ke­ling nauw­let­tend gevolgd en de app in de prak­tijk getest. Het draad­je over de Neder­land­se coro­na-app. Let’s go

[RT] @CDrieenhuizen: Sela­mat Hari Kemer­de­k­aan kepa­da Indo­ne­sia! 75 jaar Indo­ne­si­sche onaf­han­ke­lijk­heid: ’tegen­beel­den’ op de geschie­de­nis zoals die in Neder­land getoond en ver­teld wordt.

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account verwijder. 

~ ~ ~