20200821 — Microblogging

[RT] @eljadaae: Dit soci­al media nieuws heb je gemist deze zomer => super soci­al — twee­we­ke­lijk­se tips & tricks — mail­chimp nieuws­brief

Elja is back from holi­day en daar­om (met een week­je ver­tra­ging) had ik weer als ver­trouwd een nieuws­brief upda­te met nieuw­tjes uit de soci­al media wereld in mijn mail­box. Met deze keer de vol­gen­de onder­wer­pen:

  • Inst­agram Reels (is het meer dan een ordi­nai­re kloon van Tik­Tok?)
  • Je ant­woor­den beper­ken op Twit­ter (ik maak­te er hier al eer­der mel­ding van en beschouw deze nieu­we func­tie als posi­tief)
  • De Lin­kedIn nieuws­brief (“ineens” was deze optie beschik­baar, maar wat kun je ermee?)
  • Facebook: hasht­ags en group ana­ly­tics (zelf denk ik dat het beter is om facebook links te laten lig­gen, maar kun je niet zon­der dan zijn deze tips natuur­lijk super­han­dig)

~ ~ ~

Geluk­kig heb­ben we de tweets nog…

De (re)tweets die ik plaats op Twit­ter zet ik, aan­ge­vuld met wat con­textook hier neer omdat ooit Twit­ter zal ver­dwij­nen maar waar­schijn­lijk nog veel eer­der ik zelf voor de zoveel­ste keer mijn account ver­wij­der. 

~ ~ ~

Tags:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *