Enquête Literatuurgeschiedenis

De @KB_Nederland en @taalunie wer­ken aan een nieu­we ver­sie van Literatuurgeschiedenis.nl. Op twit­ter zag ik een kor­te enquê­te voor­bij­ko­men waar de wen­sen en behoef­tes van gebrui­kers ver­za­meld wor­den. Je kunt ano­niem ant­woor­den => Vra­gen­lijst Literatuurgeschiedenis.nl