Anders leren en een zwangerschapstest ontrafeld

< Klik op de afbeel­ding om de video op you­tu­be te bekijken >

[Twit­ter 8:03 PM] “Je hoeft niet per se meer te leren, maar alleen anders te leren.” #stu­deer­tip => @P_A_Kirschner: Wat een gewel­dig leer­za­me 5 minu­ten van @KimDirkx over effec­tief stu­de­ren bij @UniversiteitNL => Hoe kun je het bes­te leren? — youtube

Het is ver­lei­de­lijk om mijn ‘oude ver­trouw­de’ manier van te stu­de­ren door veel te (her)lezen te blij­ven gebrui­ken, maar onder­tus­sen weet ik wel dat het niet de meest effec­tie­ve manier is en zeker niet het ‘stamp­werk’ kort voor de ten­ta­mens. Veel beter is om heel regel­ma­tig te stu­de­ren (bij voor­keur iede­re dag) en dat actief te maken. Niet gewoon lezen en wat aan­stre­pen, maar jezelf voor­af vra­gen stel­len of de tekst op een ande­re wij­ze bena­de­ren zodat de stof beter (en lang­du­ri­ger!) gaat beklij­ven. In de video door Kim Dirkx wordt dit nog eens goed inzich­te­lijk gemaakt door de aan­dacht voor het ver­geet­pro­ces en ons werk- en langetermijngeheugen.

[Twit­ter RT] @koryoinleiden: Gre­at thread on a digi­tal preg­nan­cy test. Never thought I’d eve­ry wri­te that but the­re you are. => @Foone: I saw a tweet recent­ly that I wan­ted to con­firm. Sad­ly I can’t find it right now, but it was about digi­tal preg­nan­cy tests. So, I went out and grab­bed a 2‑pack for 7 dol­lars: let’s tear it down!

Een uiterst ver­ma­ke­lij­ke ont­le­ding op twit­ter van de digi­ta­le zwan­ger­schaps­test die uit­ein­de­lijk niet veel anders blijkt te zijn dan de nor­ma­le ana­lo­ge zwan­ger­schaps­test, maar dan duur­der, min­der betrouw­baar en min­der duur­zaam. Gewoon voor de fun.

~ ~ ~