Je hoeft niet

< Klik op de afbeel­ding om de video op you­tu­be te bekijken >

Je hoeft niet per se meer te leren, maar alleen anders te leren. #stu­deer­tip => Wat een gewel­dig leer­za­me 5 minu­ten van @KimDirkx over effec­tief stu­de­ren bij @UniversiteitNL => Hoe kun je het bes­te leren? — youtube

Het is ver­lei­de­lijk om mijn ‘oude ver­trouw­de’ manier van te stu­de­ren door veel te (her)lezen te blij­ven gebrui­ken, maar onder­tus­sen weet ik wel dat het niet de meest effec­tie­ve manier is en zeker niet het ‘stamp­werk’ kort voor de ten­ta­mens. Veel beter is om heel regel­ma­tig te stu­de­ren (bij voor­keur iede­re dag) en dat actief te maken. Niet gewoon lezen en wat aan­stre­pen, maar jezelf voor­af vra­gen stel­len of de tekst op een ande­re wij­ze bena­de­ren zodat de stof beter (en lang­du­ri­ger!) gaat beklij­ven. In de video door Kim Dirkx wordt dit nog eens goed inzich­te­lijk gemaakt door de aan­dacht voor het ver­geet­pro­ces en ons werk- en langetermijngeheugen.

Geef een antwoord