Einde van het tijdperk petepel.nl

This web spa­ce is expired

Twee jaar gele­den op 1 sep­tem­ber 2018 besloot ik voort­aan op peterpellenaars.nl te gaan blog­gen. Ik had het domein al een paar jaar eer­der aan­ge­vraagd en min of meer opge­tuigd ach­ter de scher­men als een door­stroom­si­te naar petepel.nl voor het geval iemand mij op mijn vol­le­di­ge naam ging zoe­ken. Want petepel.nl was de site die ik van­af rond 2010 (?) gebruik­te nadat ik in de jaren daar­voor op ver­schil­len­de ande­re blog­plat­forms (chel­lo, hyves, blog­ger, etc.) actief was geweest. Het heeft me ver­vol­gens nog best wel veel moei­te gekost (en het kar­wei is nog niet vol­le­dig afge­rond) om mijn blo­gar­chief hier op peterpellenaars.nl over­ge­plaatst te krij­gen met alle afbeel­din­gen en links. 

Een laat­ste stap was om petepel.nl op te zeg­gen. Want ik betaal­de er wel voor maar gebruik­te het niet meer. Wan­neer je er naar toe ging dan kwam je voort­aan op deze site uit. Maar dat is van­af van­daag niet meer het geval. Tik je petepel.nl in of heb je nog ergens een link naar een blog op petepel.nl dan krijg je nu de mel­ding dat de site niet meer bestaat. Sorry.