Vogelhangplek op een lantaarnpaal

Over­schot aan vogels of tekort aan lan­taarn­pa­len? #hang­plek

Van­uit het raam voor kijk ik uit op de Lin­ge. Eigen­lijk hoor ik te zeg­gen dat ik over de Lin­ge kijk, want hoe­wel ons huis iet­wat ver­hoogd in de tuin ligt is het toch te laag om op het water van de Lin­ge te kij­ken. Bij de plas erach­ter (geschei­den door een fiets­pad) lukt dat dan weer wel, althans in die peri­o­des van het jaar dat de oever­be­groei­ing niet al te hoog is. Wij bewo­nen een bun­ga­low dus het is geen optie om naar de eer­ste ver­die­ping te gaan voor een beter uitzicht. 

Van­uit de lan­taarn­paal voor ons huis zou het mis­schien nog wel een optie zijn, maar deze is meest­al bezet door een sper­wer, en sinds van­daag moet hij zijn plek­je delen met twee kraai­en. Dat gaat tot nu toe won­der­wel zon­der geru­zie. Kwes­tie van een beet­je inschik­ken en niet moei­lijk doen.