Een Meriansborstel

Voor de eer­ste keer gespot in onze tuin: de rups van de Meri­ans­bor­stel vlinder.

Tij­dens het dage­lijk­se rond­je wal­no­ten rapen in onze tuin dacht ik heel even een wel heel fel­geel exem­plaar te zien lig­gen. Het bleek een opge­rol­de rups te zijn die ik nog niet eer­der bij ons waar­ge­no­men had. Enig onder­zoek op inter­net gaf aan dat het hier een rups van de fami­lie der spin­ner­ui­len betreft waar­bij de rups zich onder­scheidt van­we­ge de opval­len­de ‘bor­stels’. Ik vond het een mooi beest­je en na de foto­ses­sie heb ik het weer voor­zich­tig in de tuin teruggezet. 

Meer info over deze nacht­vlin­der met de Latijn­se naam Callie­te­a­ra pudi­bun­da is te vin­den bij De Vlin­der­stich­ting.

Geef een antwoord