Trump als cartoonfiguur, kinderboekenweek en een slim mondkapje

[Twit­ter 10:25 AM] “Som­mi­ge groe­pen weten pre­cies hoe je ophef orga­ni­seert. Ze spre­ken af om op woens­dag elf uur alle­maal #Hil­la­ry­Sucks­But­Not­Li­ke­Mo­ni­ca te twee­ten. Zo wordt de hashtag tren­ding topic. Jour­na­lis­ten pik­ken dit op en zo bereikt het de kran­ten­le­zer en tele­vi­sie­kij­ker.” => @Sara_Polak: Ha! Car­toon­lo­gi­ca is het Woord van de Dag in Trouw => Onder­zoe­ker:Lees ver­der…Trump als car­toon­fi­guur, kin­der­boe­ken­week en een slim mondkapje

MvdG: Het zand geeft en neemt

En we zijn weer terug in Egyp­te! In Ber­e­ni­ke om pre­cies te zijn. Nu bedol­ven onder het woes­tijn­zand maar ooit een flo­re­ren­de haven­stad aan de Rode Zee. Het arti­kel op de site van de Maand van de Geschie­de­nis is er weder­om een­tje aan­ge­bo­den door Nati­o­nal Geo­grap­hic His­to­ria (inclu­sief vele afbreek­streep­jes mid­den in zin­nen wat doetLees ver­der…MvdG: Het zand geeft en neemt

Back to Top