20201101

[3,5 km hard­lo­pen / 6:35 minuten]

Altijd weer die omstan­dig­he­den. Ze hou­den je af van ande­re zaken die veel leu­ker zijn. Zoals bij­voor­beeld hard­lo­pen. Te lang niet meer gedaan. Maar van­daag, geheel toe­val­lig op de eer­ste dag van een nieu­we maand, heb ik de hard­loop­schoe­nen weer aan­ge­trok­ken voor een klein rond­je om er in te komen. Voor­lo­pig geen ande­re plan­nen dan dit regel­ma­tig te blij­ven doen.