20201104

Drie dagen regel in ere herstellen?

[3,5 km hard­lo­pen / 6:22 minuten]

Opnieuw liet de gps me de eer­ste 800 meter in de steek. Het weer­hield me er niet van om voor de der­de keer deze week een klein rond­je te gaan hard­lo­pen. Zoals eer­der gezegd zon­der doel maar wel met de inten­tie zoveel als moge­lijk de drie dagen regel te volgen:

  • nooit meer dan drie dagen ach­ter elkaar hardlopen
  • nooit meer dan drie dagen ach­ter elkaar niet hardlopen

Dat moe­ten de omstan­dig­he­den me toch wel toe­la­ten, zo ben ik geneigd te denken.