Geen voorkeursbehandeling meer

[Twit­ter 3:33 PM] Trump will no lon­ger recei­ve spe­ci­al Twit­ter tre­at­ment if he loses elec­ti­on — the guardian

Gezien zijn tijd­lijn die nu al meer en meer door twit­ter gemo­de­reerd wordt van­we­ge des­in­for­ma­tie, zal het niet lang duren voor­dat hij hele­maal van het plat­form ver­dwe­nen is. Ik ben daar niet rou­wig om. Het is een geko­zen func­ti­o­na­ris in die posi­tie onwaar­dig hoe hij dit soci­a­le medi­um (en ver­ge­lijk­baar ande­re) heeft inge­zet voor het ver­sprei­den van kwaad­aar­di­ge en oprui­en­de berich­ten. De impact hier­van is enorm.

~ ~ ~