20201109

Bestendigen en er een gewoonte van maken

[4,55 km hard­lo­pen / 28:07 minuten]

Van­daag besten­di­gen en niet over­moe­dig wor­den. Dus onge­veer dezelf­de afstand als de vori­ge keer maar nu pro­be­ren wat aan de snel­heid te doen en min­der wan­del­stuk­jes tus­sen­door in te las­sen. Ook dat ging rede­lijk nu. En ik krijg er ook weer zin in om gaan te lopen. Het voelt niet als een ver­plich­ting die ik mezelf heb opge­legd. Ik wil er gewoon even uit, een fris­se neus halen.