20201111

De vijf per ongeluk voorbij

[6 km hard­lo­pen / 36:29 minuten]

Mijn voor­ne­men was om vijf kilo­me­ter te lopen. Maar ik ver­gat het eer­ste stuk op mijn hor­lo­ge te kij­ken en zag te laat dat ik al ruim over de 2,5 kilo­me­ter was en ik nog terug moest. Dus bij 3 kilo­me­ter gekeerd en dezelf­de weg weer naar huis anders zou het zeker meer dan de nu afge­leg­de zes kilo­me­ter gewor­den zijn. En of ik dat ook vol­ge­hou­den zou heb­ben in een tem­po van net iets boven de zes minu­ten per kilo­me­ter dat weet ik niet. Of eigen­lijk, dat weet ik wel, want toen ik de zes kilo­me­ter er op had zit­ten was ik echt wel op en blij thuis te zijn. Nu voor de zeker­heid een paar dagen rust om even te herstellen.