20201115

Nog lang geen duurloop op zondag

[7,26 km hard­lo­pen / 47:03 minuten]

Na enke­le dagen (max drie natuur­lijk!) rust om wat te her­stel­len van mijn eer­ste rond­je boven de vijf kilo­me­ter van eer­der deze week, trok ik van­daag mijn hard­loop­schoe­nen weer aan. Er stond een ste­vig wind­je en daar­om hield ik me aan mijn oor­spron­ke­lij­ke plan om niet al te ver te gaan. Ik was gewend van uit het ver­le­den om vaak op de zon­dag een rond­je van tien of meer kilo­me­ter te doen, maar daar­voor is het nodig dat ik eerst weer vol­doen­de basis­con­di­tie opbouw. Dat is nog lang niet het geval, zo kon ik ook van­daag weer mer­ken. De har­de wind die er stond mocht daar­voor geen excuus zijn. Het zal nog wel een aan­tal weken duren voor­dat ik die zon­dag­se rond­jes weer in ere kan her­stel­len. In ieder geval wist ik er van­daag zeven kilo­me­ter uit te per­sen. Niet al te snel, van­we­ge die ste­vi­ge bries, maar wel zon­der te wan­de­len tus­sen­door. Er is progressie.