Categorieën
Blogpost

Woensdag, 23 december 2020

Heer­lij­ke vakantieliteratuur!

Ik had het boek al een tijd­je in huis en was er in begon­nen te lezen toen er iets anders tus­sen kwam. Inmid­dels heb ik het opnieuw erbij gepakt om mijn weg­ge­zak­te ken­nis van de Neder­lands geschie­de­nis weer wat op te krik­ken. Mooi aan dit boek is dat het ‘onze’ vader­land­se geschie­de­nis in een bre­der inter­na­ti­o­naal per­spec­tief plaatst. Dat geeft, althans voor mij, ver­ras­sen­de nieu­we inzichten. 

Muse­um Arn­hem in Rozet: zie het kolo­ni­aal ver­le­den niet van­uit één per­spec­tief => Onli­ne rond­lei­ding | Oost en West ont­moe­ten elkaar niet…

Een mooie expo­si­tie die nor­maal gespro­ken in Muse­um Arn­hem te zien zou zijn, maar van­we­ge de ver­bou­wing aldaar nu in Rozet be bezoe­ken is. Onli­ne ten­min­ste, want door de aan­hou­den­de coron­a­maat­re­ge­len is ook Rozet tij­de­lijk geslo­ten. De video geeft een goe­de eer­ste indruk en zodra Rozet haar deu­ren weer mag ope­nen ga ik er als­nog even langs om alles op mijn gemak te bekijken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *