Kaïn doodt Abel — Genesis 4

Omdat ik tij­dens de stu­die Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen regel­ma­tig merk dat eni­ge bij­bel­ken­nis wel han­dig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boe­ken’ begon­nen. Gene­sis 4 De ver­ban­nen man en vrouw, beter bekend als Adam en Eva heb­ben gemeen­schap en krij­gen twee kin­de­ren: Kaïn en Abel. Later wordt Kaïn…

Vrijdag, 31 december 2021

Zes uur opge­staan. Omdat ik al van­af drie uur wak­ker lag. Pijn in m’n lin­ker­arm, koorts en hoofd­pijn hiel­den mij uit de slaap. Van­uit bed rich­ting bank waar ik de mees­te tijd van de dag ver­der door­bracht. Te beroerd om ook maar iets te doen. Zelfs lezen ging moei­zaam. De…

De zondeval — Genesis 3

Omdat ik tij­dens de stu­die Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen regel­ma­tig merk dat eni­ge bij­bel­ken­nis wel han­dig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boe­ken’ begon­nen. Gene­sis 3 God. Ook wel de HEER. Maakt een para­dijs op aar­de. Plant in het mid­den een boom met de aller­lek­ker­ste vruch­ten die je je…

Booster met bijbewerkingen

Opnieuw om zeven uur uit bed. Kof­fie, rap­por­ta­ge, stu­die. De och­tend vloog voor­bij en ik had niet door dat inmid­dels de oud­ij­zer­man al was geweest om alles op te halen wat we gis­te­ren bij elkaar ver­za­meld had­den.  Toen omkle­den en op weg naar Nij­me­gen voor mijn boos­ter­prik. Bij de eerste…

De schepping van Eva — Genesis 2

Omdat ik tij­dens de stu­die Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen regel­ma­tig merk dat eni­ge bij­bel­ken­nis wel han­dig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boe­ken’ begon­nen. Gene­sis 2 Het begint met een rust­dag, de zeven­de dag. God is klaar met zijn werk. Dan lijkt het als­of het schep­pings­ver­haal opnieuw ver­teld wordt, maar…

Woensdag, 29 december 2021

Iets eer­der wak­ker dan de voor­bije dagen. Zeven uur, om pre­cies te zijn. Eigen­lijk om zes uur, maar ik besloot om nog even te blij­ven lig­gen.  Bij een eer­ste kop kof­fie de rap­por­ta­ge voor het werk gedaan en met een twee­de kop kof­fie in de weten­schap­pe­lij­ke revo­lu­tie van de zeventiende…

God schept de wereld — Genesis 1

Omdat ik tij­dens de stu­die Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen regel­ma­tig merk dat eni­ge bij­bel­ken­nis wel han­dig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boe­ken’ begon­nen. God schept de wereld in zes dagen van­uit het niets. Er was geen licht, dus moest er licht komen. Hij scheid­de dit van de…

Dinsdag, 28 december 2021

Het lukt me niet om op 6 uur op te staan deze vakan­tie. Er zit meer moe­heid in mijn lijf dan ik mis­schien wil toe­ge­ven want ook over­dag komt er niet echt veel uit mijn han­den. De wil­de opruim­plan­nen bui­ten heb­ben we nood­ge­dwon­gen een beet­je moe­ten bij­stel­len. Er staat een…