Dinsdag, 5 januari 2021

Wir haben es…:
Ik had ‘m al vaker voor­bij zien komen maar nu dan toch een lin­kje op mijn blog naar deze video waar een aan­tal pro­mi­nen­te Repu­bli­kein­se par­tij­le­den die Trump nog steeds onvoor­waar­de­lijk steu­nen een aan­tal jaar gele­den zelf waar­schuw­den voor de pre­si­dents­kan­di­daat.
Dus nu niet komen aan­zet­ten met ‘wir haben es nicht gewusst’ en dergelijke. 

Klik op de afbeel­ding om de video op twit­ter te bekijken