Maandag, 11 januari 2021

Go an fund die actie!

[RT Twit­ter] @locuta: De GoFund­me actie staat per nu LIVE! Mor­gen pers­be­richt, maar dona­ties per nu wel­kom: Vac­cins red­den levens => Wat kies jij?

Een groep Neder­land­se Twit­te­raars zamelt geld in voor een onli­ne cam­pag­ne vóór corona­vac­ci­na­ties. Aan­lei­ding hier­voor zijn de vlieg­tuig­jes die eer­der deze week over Amster­dam en ande­re plaat­sen vlo­gen met mis­lei­den­de tek­sten over vac­ci­ne­ren. Hier­bij wordt zon­der enig weten­schap­pe­lijk bewijs gesug­geereerd dat vac­ci­ne­ren gevaar­lijk zou zijn voor de volks­ge­zond­heid.
De Twit­te­raars wil­len niet zelf ook een vlieg­tuig met ban­ner de lucht in stu­ren van­we­ge de mili­eu­scha­de die dat ople­vert en heb­ben daar­om geko­zen voor een onli­ne cam­pag­ne vóór coronavaccinaties. 

Lezen — Fic­tie: 
The handmaid’s tale, Mar­ga­ret Atwood (blz. 326–344):

We’­re off to the Pray­va­gan­za, to demon­stra­te how obe­dient and pious we are.

blz. 327