Woensdag, 13 januari 2021

[RT Twit­ter] @IrisVerhulsdonk: Voor de men­sen die dit nog niet wis­ten: je kunt via http://Libris.nl héél veel boe­ken bestel­len en dan ook nog aan­ge­ven naar wel­ke loka­le boek­win­kel jouw geld gaat. Vast al genoeg gedeeld, maar ik ben erg tevre­den (gis­te­ren besteld en van­mor­gen al binnen!)

[RT Twit­ter] @Fixditnu: Koop van­daag een boek bij de loka­le boek­han­del, bij­voor­beeld van een vrouw. #steun­je­boek­han­del #fix­dit­nu #lees­een­vrouw

[RT Twit­ter] @ILFUtrecht: Dit zou niet nodig hoe­ven zijn, men­sen; koop nu als­je­blieft even niet bij de blau­we gigant, maar bij je loka­le boek­win­kel. Koop gewoon van­daag nog een boek! #steun­je­boek­han­del => Een op de drie boek­han­dels in Neder­land dreigt fail­liet te gaan — nu.nl

Boek­han­dels heb­ben meer per­so­neel in dienst dan ande­re retai­lers, wat te maken heeft met de advies­func­tie van de boek­han­de­laar. Intus­sen mogen de klan­ten die nog wél komen een boek niet oppak­ken of erdoor­heen bla­de­ren, ter­wijl dat erg belang­rijk is.

Flink wat steun­be­tui­gin­gen de afge­lo­pen dagen voor­bij zien komen voor de loka­le boek­han­del. Van­we­ge de lock­down en de gedwon­gen win­kel­slui­ting gaan veel lezers toch eer­der hun ‘essen­ti­ë­le’ boe­ken bestel­len bij bol of ama­zon dan via de web­shop van de boek­han­del. Ter­wijl dit eigen­lijk niet zo heel veel extra moei­te kost maar voor de boek­han­del wel essen­ti­eel is voor hun voort­be­staan. Dus bij deze, pro­beer het eens.

Lezen — Fic­tie: 
The handmaid’s tale, Mar­ga­ret Atwood (blz. 344–388): Offred wordt mee­ge­no­men naar een voor haar onbe­ken­de bestemming.

‘Tonight I’m taking you out.
‘Out?’ It’s an archaic phra­se. Sure­ly the­re is now­he­re, any more, whe­re a man can take a woman, out.
‘Out of here,’ he says.

blz. 357