Woensdag, 20 januari 2021

“We seek harm to none and har­mo­ny for all”

[Twit­ter] “We clo­se the divi­de becau­se we know to put our futu­re first, we must first put our dif­fe­ren­ces asi­de. We lay down our arms so we can reach out our arms to one ano­ther. We seek harm to none and har­mo­ny for all.” => Aman­da Gor­man Inau­gu­ra­ti­on Poem Trans­cript, ‘The Hill We Climb’ — rev

Ein-de-lijk ver­lost van Trump als pre­si­dent van de Ver­e­nig­de Sta­ten. Het puin­rui­men in een tot op het bot ver­deeld land kan begin­nen. De jeugd heeft de toe­komst en als er dan dit soort krach­ti­ge stem­men opklin­ken biedt het een sprank­je hoop. Aman­da Gor­man heeft de juis­te woor­den op het juis­te moment en haar voor­dracht is overweldigend.

Bij alle aan­dacht die Aman­da Gor­man gene­reer­de was het natuur­lijk super­slim om een tweet de wereld in te slin­ge­ren voor meer bud­get voor de cultuurwetenschappen.

[RT Twit­ter] @karamorillo: I’m glad we all agree that poe­try was the best part of Inau­gu­ra­ti­on, now plea­se fund the humanities.