Donderdag, 21 januari 2021

‘de plicht goed te schrijven’

Lie­ke Mars­man is de nieu­we Dich­ter des Vader­lands. Op twit­ter deel­de ze haar mis­si­on statement:

Opnieuw moet ik beken­nen dat ik veel te wei­nig poë­zie lees. Hoe goed die ook geschre­ven is. Om te voor­ko­men dat dit aan­toon­ba­re gebrek van mijn kant mij tot prooi maakt voor een dema­goog of een tiran ga ik zeker­heids­hal­ve toch wat vaker een gedicht lezen. Mits goed geschre­ven natuurlijk.