Zondag, 31 januari 2021

Een omme­tje appen

Onze doch­ter had er al eer­der op gewe­zen en op twit­ter zag ik het nu ook regel­ma­tig voor­bij­ko­men, het gebruik van de app Omme­tje van de Her­sen­stich­ting om regel­ma­tig een stuk­je te gaan wandelen. 

Elke dag een wan­de­ling maken is belang­rijk voor je fysie­ke en men­ta­le gezond­heid. Je krijgt meer pro­duc­ti­vi­teit en ener­gie na het lopen van een Omme­tje. Ook helpt het je te ont­haas­ten en ver­be­tert het je cre­a­ti­vi­teit. De Omme­tje-app helpt je daarbij.

bron: web­si­te hersenstichting.nl

Omdat het hard­lo­pen er een beet­je bij inschiet momen­teel heb ik van­daag maar eens de app geïn­stal­leerd, een account aan­ge­maakt en mijn wan­del­schoe­nen opge­zocht. Rond het mid­dag­uur heb ik een eer­ste rond­je gemaakt en tevens wat foto’s gescho­ten want dat gaat wat mak­ke­lij­ker dan tij­dens het hard­lo­pen. Meest­al ver­geet ik mijn iPho­ne of heb geen zin te stop­pen als ik een lek­ker loop­tem­po heb. Bij het wan­de­len is dat ver­der geen punt.

Uit­ein­de­lijk heb ik 4,5 km afge­legd in 50 minu­ten. Het­zelf­de rond­je wat ik ook regel­ma­tig hard­lo­pend afleg. Maar nu heb ik wat meer van de omge­ving geno­ten en had ook heel ande­re gedach­ten dan bij het hard­lo­pen. Dan ben ik soms meer bezig met mijn kilo­me­ter­tij­den, hart­slag en dat soort zaken. Nu was het vrij­heid, blij­heid. Zal ik er een vas­te rou­ti­ne van pro­be­ren te maken? 

Vlak om de hoek waar wij wonen is een zon­ne­park aangelegd. 
Infor­ma­tie­bord over hoe blij de bij­en zijn met dit zonnepark.
Schaap­jes (ook bruin­ge­vlek­te als een koe) in de wei.
Ik dacht ver­der­op nog meer schaap­jes te zien.
Maar het waren zwa­nen. En ganzen.

Geef een antwoord