20210205 — vrijdag

Niet ver­der dan het spoor

Iets na half zeven sloot ik de deur ach­ter me voor een omme­tje om de dag mee te begin­nen. Voor de ver­an­de­ring volg­de ik de Lin­ge rich­ting Door­nen­burg. Bij het punt aan­ge­ko­men dat het wan­del­pad onder de Betu­we­lijn door­gaat sloeg ik links­af omdat ik maar een klein half uur­tje de tijd had. Via een stuk­je indu­strie­ter­rein liep ik niet veel later over het­zelf­de pad weer rich­ting huis. De sche­mer was ver­dwe­nen zon­der dat de zon zich liet zien. In de ver­te hoor­de ik een trein en niet veel later was ik weer thuis. Op zater­dag of zon­dag wil ik een gro­te­re afstand wan­de­len als het weer het toelaat.