Gevederd bezoek na het maaien

Het was van­daag de hoog­ste tijd om het gras voor en ach­ter te maai­en. Een klus waar ik toch wel zo’n 3 uur­tjes mee zoet ben. Nadat ik klaar was en een kop kof­fie zat te drin­ken zag ik ver­schil­len­de vogels al vol­op door het gras strui­nen op zoek naar insek­ten en worm­pjes. Wat opviel waren de gele kwik­staart­jes waar­van er min­stens zes aan­we­zig waren. Dat blij­ven toch wel heel mooie beest­jes, dus snel de came­ra erbij gepakt.

Lezen — Fic­tie: 
Anna Kare­ni­na, Tol­stoj (blz. 466–491): Terug in zijn hotel­ka­mer kan Lewin van opwin­ding niet sla­pen nu hij de vol­gen­de dag om de hand van Kit­ty zal vra­gen. Alek­sej Karen­in is ook terug in zijn hotel­ka­mer en vindt daar een hand­ge­schre­ven brief van Anna dat zij denkt niet lang meer te zul­len leven. In weer­wil van zijn ran­cu­neu­ze gevoe­lens rich­ting zijn vrouw reist hij in aller­ijl naar St Peters­burg waar hij Wron­ski in het bou­doir van Anna aantreft. 

Hard­lo­pen:
Rond­je 5,6 kilo­me­ter laat in de mid­dag. Hon­derd meter meer dan gis­ter en zon­der rust­pau­ze. En opnieuw lek­ker rus­tig gelo­pen zon­der te for­ce­ren. Op som­mi­ge stuk­ken had ik de wind flink tegen maar ver­der was het heer­lijk hard­loop­weer. Nu een of twee daag­jes rust.

Toen op 2 mei:
2019 — Ik zag een vogel­tje en moest aan een (nog te lezen) boek den­ken.
2015 — Ik vond een nieuw Word­Press the­ma.
2014 — Ik las een kort ver­haal van Mar­te Kaan en moest den­ken aan een dwaal­tocht door Newark.
2011 — Ik ging naar een con­cert van Tho­mas Dyb­dahl.
2010 — Ik schreef een nieuw deel in de serie ‘Eric’.
2010 — Ik luis­ter­de naar ‘Kamp Vught’ door Gerard van Maasakkers.