20210509

Gemis­te kans:
Inge mocht voor haar eer­ste covid-vac­ci­na­tie naar Zeve­naar komen. Tegen­over de prik­lo­ca­tie stond een woon­to­ren. Als ik tot het orga­ni­se­rend comi­té had behoord dan zou ik toch zeker geop­perd heb­ben om er met wat knut­sel­werk een gro­te spuit van te maken zodat de bezoe­kers iets min­der hoef­den te zoe­ken waar zij zich moesten mel­den. Ik vond het een gemis­te kans. 

Wat ik ook een gemis­te kans vond was dat een plots opdui­kend team van Omroep Gel­der­land niet bij de uit­gang plaats­nam maar juist bij de ingang. Zo kon Inge niet haar 5 seconds of fame mee­pak­ken toen ze niets­ver­moe­dend het sport­ge­bouw via de ach­ter­zij­de ver­liet. Maar wie weet, zijn ze de vol­gen­de keer ook present.


Hard­lo­pen: 
Een plot­se­lin­ge piek in tem­pe­ra­tuur die leid­de tot een broei­e­ri­ge war­me dag zorg­de niet voor de opti­ma­le omstan­dig­he­den wat mij betreft en ik hield het al gauw voor gezien. De zwa­re bewol­king lever­de ook de voor de gps pro­ble­men. Pas na een kilo­me­ter werd er con­tact gelegd met de sateliet. 


Toen op 9 mei:
2014 — Ik maak­te een soort van pod­cast.
2013 — Ik kreeg een goed advies van mijzelf.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *