20210510

Cul­tuur­we­ten­schap­pen:
Deze week begin ik dan echt met de cur­sus Inlei­ding kunst­ge­schie­de­nis 2. Na inzen­ding van de eind­op­dracht voor het eer­ste deel van deze cur­sus kon ik me inschrij­ven voor deel twee. Ver­vol­gens heb ik enke­le dagen pau­ze geno­men voor­dat ik weer seri­eus aan de slag ga. De leer­stof voor deze eer­ste week is te over­zien. Opnieuw staat hoofd­stuk 2 Rubri­ce­ring van Jan de Jong op het pro­gram­ma. Geluk­kig had ik de vori­ge keer al een samen­vat­ting gemaakt van dit hoofd­stuk uit het boek Manier van kij­ken dat samen met het boek 101 hoog­te­pun­ten van de wes­ter­se kunst voor een groot deel bestu­deerd dient te wor­den. Van­daag heb ik het hoofd­stuk op mijn gemak doorgelezen. 

Toen op 10 mei:
2019 — Ik had heim­wee naar mijn eer­ste zin.
2015 — Ik ver­zon weer een 50books vraag.
2014 — Ik werd ein­de­lijk blij van een algo­rit­me.
2013 — Ik plaatste het eer­ste deel van de regels van het spel.


Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *