De eerste keer (niet het hardlopen)

De eer­ste keer:
Met mijn moe­der mocht ik naar Veg­chel, met I naar Zeve­naar en zelf kon ik van­daag in Mal­den terecht. Het is alle­maal niet om de hoek maar het mocht de pret (opluch­ting?) niet druk­ken, want ein­de­lijk was het zover dat ik de eer­ste vac­ci­na­tie tegen het coro­na­vi­rus kon laten zet­ten. Mid­den in een wei­land bui­ten de bebouw­de kom stond een gro­te tent en de auto kon ik par­ke­ren op een pro­vi­so­risch aan­ge­legd hob­bel-de-bob­bel ter­rein. Ik was rede­lijk vroeg op de zon­dag­och­tend en erg druk was het niet. Bin­nen vijf minu­ten was ik aan de beurt. Als je last van je arm krijgt, niet wrij­ven maar bewe­gen was het advies van de prik­ster. Veel bewe­gen (aka klus­sen in de tuin) heb ik de rest van de dag gedaan en daar­na nog een rond­je gelo­pen. Last heb ik niet gehad tot nu toe.

Hard­lo­pen: 
Op ’t eind van de dag besloot ik om nog een klein rond­je te gaan ren­nen. Ik had ver­der geen last van de corona­prik die ik eer­der op de dag had gekre­gen dus het leek me geen pro­bleem. Het bleef bij een kort rond­je in rus­tig tem­po omdat ik de mees­te ener­gie al ver­ge­ven had aan het klus­sen in de tuin. 

Toen op 30 mei:
2020 — Ik deel­de berich­ten op twit­ter.
2017 — Ik las Zo begint iede­re zie­ner.
2015 — Ik blog­de voor een blogtour die onzicht­baar is.
2014 — Ik las Birk.
2012 — Ik was het niet eens met een recen­sent.
2011 — Ik ver­zon een eng ver­haal in Dondersteeg.


Geef een antwoord