Lepelaars langs de Linge

foto uit eigen collectie

Gis­ter­avond zag ik aan de over­kant in de plas ach­ter de Lin­ge een gro­te wit­te vogel door het water waden. De laat­ste tijd zien we wat vaker ooi­e­vaars, maar dit leek een ande­re vogel. Een wit­te rei­ger mis­schien? Ik kon het niet goed zien van­we­ge het hoge riet dat het zicht ont­nam. Van­daag tij­dens een rond­je hard­lo­pen zag ik een gro­te groep zwa­nen op onge­veer dezelf­de plek in het water dob­be­ren. Wat schets­te ech­ter mijn ver­ba­zing toen er zich twee lepe­laars tus­sen bevon­den. Die had ik gis­ter dus gezien. Snel liep ik door om thuis mijn came­ra op te halen. Toen ik terug­kwam waren ze nog onver­stoor­baar bezig een maal­tijd bij elkaar te schar­re­len en had ik vol­doen­de tijd om ze te kun­nen fotograferen. 

foto uit eigen collectie
foto uit eigen collectie
foto uit eigen collectie

Hard­lo­pen (10 km / 131,4 km):
Het was druk­kend warm van­daag. Toch besloot ik op het eind van de dag een rond­je te gaan hard­lo­pen. Echt hard ging het niet en ik wis­sel­de het ren­nen af met stuk­jes in wan­del­tem­po om op deze manier toch weer eens 10 km wil­de afleggen.