20211115

Problemen met de accu houden aan

De pro­ble­men die ik vori­ge week onder­vond met mijn auto waren ver­hol­pen na het plaat­sen van een nieu­we accu. Daar­om keek ik van­och­tend vreemd op toen de auto niet wil­de star­ten. Opnieuw bleek de accu leeg te zijn. Vaar­dig als ik onder­tus­sen was haal­de ik de start­ka­bels tevoor­schijn en sloot plus op plus en min op min aan. Een paar minu­ten later kon ik mijn auto weer star­ten en bel­de ik de gara­ge voor een nieu­we afspraak. Daar heb­ben ze nu een paar dagen de tijd (en mijn auto) nodig om te onder­zoe­ken of er ergens kort­slui­ting gemaakt wordt waar­door de accu leeg­loopt. Geluk­kig zit­ten we in een lockdown.