20211231 — vrijdag

Zes uur opge­staan. Omdat ik al van­af drie uur wak­ker lag. Pijn in m’n lin­ker­arm, koorts en hoofd­pijn hiel­den mij uit de slaap. Van­uit bed rich­ting bank waar ik de mees­te tijd van de dag ver­der door­bracht. Te beroerd om ook maar iets te doen. Zelfs lezen ging moei­zaam. De let­ter­tjes dwar­rel­den voor mijn ogen en van wat ik las bleef wei­nig hangen. 

Tegen het ein­de van de dag knap­te ik wat op. Lepel­de een bord soep leeg, keek nog wat tv, en besloot tegen tien uur naar bed te gaan. Ten­slot­te was ik al van­af drie uur wak­ker. Ook Inge kamp­te nog met nawee­ën van de boos­ter­prik en ver­ge­zel­de mij rich­ting slaap­ka­mer. Daar wen­s­ten wij ons­zelf alvast geluk­kig nieuw­jaar en vie­len al snel in slaap.

Gene­sis 4

De ver­ban­nen man en vrouw, beter bekend als Adam en Eva heb­ben gemeen­schap en krij­gen twee kin­de­ren: Kaïn en Abel. Later wordt Kaïn land­bou­wer en Abel her­der. Bei­den bren­gen regel­ma­tig offers aan God. Zoals het hoort. Dat God meer aan­dacht heeft voor de offers die Abel brengt zet kwaad bloed bij Kaïn. Ondanks wij­ze woor­den van God lokt Kaïn zijn broer Abel mee en slaat hem dood. Daar­op ver­vloekt God Kaïn voor deze daad. Er blijkt ech­ter onder­han­de­lings­ruim­te want Kaïn vindt zijn straf die God over hem uit­sprak te zwaar, bang dat hij is dat een­ie­der hem uit wraak kan doden een­maal weg­ge­stuurd in de wij­de wereld. God komt met een compromis:

‘Als iemand jou doodt, zal dat zeven­maal aan hem wor­den gewro­ken.‘
En hij merk­te Kaïn met een teken, opdat nie­mand die hem tegen­kwam hem zou doodslaan.

Kaïn ver­trekt naar het land Nod ten oos­ten van Eden waar hij zich ves­tigt. Dan volgt een pas­sa­ge over de stam­boom die ont­springt uit Kaïn en zijn vrouw. Zij krij­gen een kind genaamd Henoch, die een zoon genaamd Irad krijgt, enzo­voorts enzoverder. 

Terug bij Adam en Eva lezen we aan het eind van dit hoofd­stuk over een nieu­we zoon die zij krij­gen, genaamd Set.

Kaïn doodt Abel (ca.1600), Peter Paul Rubens (1577–1640)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *