Categorieën
Blogpost

Genesis 4

Kaïn doodt Abel

De ver­ban­nen man en vrouw, beter bekend als Adam en Eva heb­ben gemeen­schap en krij­gen twee kin­de­ren: Kaïn en Abel. Later wordt Kaïn land­bou­wer en Abel her­der. Bei­den bren­gen regel­ma­tig offers aan God. Zoals het hoort. Dat God meer aan­dacht heeft voor de offers die Abel brengt zet kwaad bloed bij Kaïn. Ondanks wij­ze woor­den van God lokt Kaïn zijn broer Abel mee en slaat hem dood. Daar­op ver­vloekt God Kaïn voor deze daad. Er blijkt ech­ter onder­han­de­lings­ruim­te want Kaïn vindt zijn straf die God over hem uit­sprak te zwaar, bang dat hij is dat een­ie­der hem uit wraak kan doden een­maal weg­ge­stuurd in de wij­de wereld. God komt met een compromis:

‘Als iemand jou doodt, zal dat zeven­maal aan hem wor­den gewro­ken.‘
En hij merk­te Kaïn met een teken, opdat nie­mand die hem tegen­kwam hem zou doodslaan.

Kaïn ver­trekt naar het land Nod ten oos­ten van Eden waar hij zich ves­tigt. Dan volgt een pas­sa­ge over de stam­boom die ont­springt uit Kaïn en zijn vrouw. Zij krij­gen een kind genaamd Henoch, die een zoon genaamd Irad krijgt, enzo­voorts enzoverder. 

Terug bij Adam en Eva lezen we aan het eind van dit hoofd­stuk over een nieu­we zoon die zij krij­gen, genaamd Set.

Kaïn doodt Abel (ca.1600), Peter Paul Rubens (1577–1640)

Omdat ik tij­dens de stu­die Alge­me­ne cul­tuur­we­ten­schap­pen regel­ma­tig merk dat eni­ge bij­bel­ken­nis wel han­dig is, ben ik maar weer eens met dit ‘boek der boe­ken’ begonnen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *