Zondag, 9 januari 2022

Mijn zon­dag. Van 8 tot 12 uur met de longlist van de lite­ra­tuur­lijst bezig geweest. Toen op m’n gemak bui­ten de con­tai­ner gaan opvul­len met de ste­nen die we niet meer nodig heb­ben. Het was lek­ker weer en de pijn in mijn rug bleef weg door niet al te zwaar bela­den met de krui­wa­gen op en neer te lopen. 

In de namid­dag uit­ge­breid staan koken voor de avond­maal­tijd. Het was nog licht en van­uit de keu­ken heb ik uit­zicht op de ach­ter­tuin waar het een komen en gaan was van aller­lei soor­ten vogels die gezien had­den dat de voe­der­plek­ken weer bij­ge­vuld waren. 

Als laat­ste nog even wat rond­ge­zocht naar publi­ca­ties voor op de longlist. De tus­sen­stand is nu onge­veer 150 titels. Van­af mor­gen ga ik begin­nen met groe­pe­ren en selec­te­ren. De longlist moet terug­ge­bracht wor­den naar 25 titels.


0