Maandag, 10 januari 2022

Een lan­ge werk­dag van­daag. Zeven uur ’s och­tends begon­nen aan de dage­lijk­se rap­por­ta­ges en al snel gevolgd door de eer­ste mee­tings. Tegen zeven uur ’s avonds de laat­ste video­call afge­slo­ten. Gedu­ren­de de dag slechts twee­maal de kans om even lan­ger dan vijf minu­ten de benen te strek­ken en iets te eten. Het avond­eten stond geluk­kig al klaar. De rest van de avond niet veel bij­zon­ders meer gedaan. Voor­na­me­lijk wat gele­zen. Ik wil­de nog wat aan de lite­ra­tuur­lijst gaan wer­ken maar dat is er niet meer van gekomen.


0