Dinsdag, 11 januari 2022

Vroeg naar kan­toor. De komen­de weken iede­re och­tend om acht uur een pro­ject­mee­ting voor het door­ne­men van de acties. Daar­voor moe­ten de rap­por­ta­ges al gedaan zijn want de rest van de dag komt het er meest­al niet meer van. Het was een afwis­se­len­de dag met ook weer eens de moge­lijk­heid de pro­duc­tie­hal in te gaan en het nieu­we maga­zijn in detail te bestu­de­ren voor de sys­teem­in­rich­ting. Zeven uur ’s avonds weer thuis. Gege­ten, gestu­deerd, gele­zen en toen de dag afgesloten.


0