Dinsdag, 18 januari 2022

Thuis­werk­dag. Geen bij­zon­de­re zaken werk­ge­re­la­teerd. Veel calls, wei­nig tijd om aan acties te wer­ken. De ach­ter­stand blijft. Rond zes uur gaan koken. Na het avond­eten aan de stu­die gegaan. Ben op m’n gemak de samen­vat­tin­gen door aan het nemen. Komend week­end ga ik me bezig­hou­den met oefen­ten­ta­mens. Dan krijg ik een beter beeld hoe goed de stof ver­werkt is en waar de aan­dachts­pun­ten lig­gen voor de week erna.


0