Donderdag, 20 januari 2022

Ook van­daag thuis gewerkt. Mor­gen weer naar kan­toor. De dag had een aan­tal pit­ti­ge ver­ga­de­rin­gen in pet­to waar ik me goed op had kun­nen voor­be­rei­den, maar waar ik des­on­danks om ver­schil­len­de rede­nen toch een beet­je tegen­op zag. Het viel uit­ein­de­lijk (zoals zo vaak) mee. Helaas liep de laat­ste mee­ting uit en had ik wei­nig tijd om rus­tig te eten want er stond een stu­die­bij­een­komst van de OU gepland. Er was ruim­te om vra­gen te stel­len over de nieu­we stu­die­op­zet waar­over ik eer­der al iets geschre­ven heb (hier, om pre­cies te zijn). De ses­sie duur­de een uur­tje en veel nieuws heb ik niet gehoord. Ik kan gewoon ver­der met mijn hui­di­ge stui­de­plan­ning en gaan­de­weg zul­len er cur­sus­sen ver­dwij­nen en nieu­we voor in de plaats komen. Er gaat wel min­der keus komen omdat het aan­bod nu nog­al breed is, en dat is kos­ten­tech­nisch te duur. Voor­als­nog heb ik er nog geen pro­ble­men mee, ten­zij de nieu­we cur­sus­sen me hele­maal niet aan­spre­ken. In maart komt de nieu­we stu­die­gids uit. Dan ga ik me er wat ver­der in verdiepen.


0