Zondag, 23 januari 2022

Van­och­tend als eer­ste klus de kachel weer flink opge­stookt want de tem­pe­ra­tuur in huis schom­mel­de rond de vijf­tien gra­den. Met m’n stu­die­boe­ken de och­tend door­ge­bracht in de woon­ka­mer. Rond het mid­dag­uur m’n hard­loop­kle­ren en ‑schoe­nen aan­ge­trok­ken en een stuk­je gaan ren­nen. Inge had in de tus­sen­tijd een lek­ke­re maal­tijd gemaakt voor onze zoon en schoon­doch­ter die iede­re hulp kun­nen gebrui­ken in hun nieu­we bestaan als ouders van een pas­ge­bo­ren doch­ter. Na het ren­nen en dou­chen ben ik dat even bij hen gaan bezor­gen. Bij thuis­komst bleek de vloer­ver­war­ming het op mira­cu­leu­ze wij­ze weer te doen. Althans, de dis­play gaf aan dat er water­druk was en de tem­pe­ra­tuur­in­stel­ling deed het ook weer. Lang­zaam begin­nen de lei­din­gen in de vloer weer warm te wor­den. Mor­gen komt de mon­teur mis­schien voor niets.


0