Woensdag, 26 januari 2022

Met een klei­ne mobie­le radi­a­tor op mijn werk­ka­mer was het van­daag goed ver­toe­ven thuis. In de namid­dag een vuur­tje gestookt in de hout­ka­chel om de rest van het huis op te war­men. De mon­teur die ’s avonds kwam con­stan­teer­de inder­daad dat de druk­sen­sor kapot was. Goed voor­be­reid als hij was had hij een nieu­we bij zich. Even later deed de vloer­ver­war­ming het weer.

Gis­ter­avond lag ik in bed muziek te luis­te­ren, iets wat ik altijd doe om de dag af te slui­ten, toen er plots wel erg veel sto­ring op de lijn kwam. Het is een oude kop­te­le­foon die ik altijd op heb waar­van nu de draad­jes com­pleet kapot waren op de plek waar lang gele­den een soort van knop­jes zaten waar­mee je het geluid kon rege­len. Die knop­jes waren er al eer­der afge­val­len. Het volu­me kon ik op mijn mobiel rege­len, dus dat was niet zo’n pro­bleem. Dat de draad­jes nu gebro­ken waren vorm­de wel een pro­bleem, want draad­loos werkt deze kop­te­le­foon niet. Tijd voor ver­van­ging. Van­daag maar eens wat rondgekeken. 


0