Planningperikelen

Hal­ve dag thuis gewerkt en hal­ve dag vrij­ge­no­men om te stu­de­ren. Op het werk gin­gen we deze week door een ver­war­ren­de peri­o­de omdat een groot pro­ject aan het begin van de week op hold werd gezet en een aan­tal dagen later werd beves­tigd dat we als­nog door kon­den gaan. Niet erg goed voor de moti­va­tie van de betrok­ken pro­ject­me­de­wer­kers. Met de stu­die gaat het vol­gens plan. Op dit moment ben ik alle aan­te­ke­nin­gen en samen­vat­tin­gen aan het door­ne­men en orde­nen. Voor­na­me­lijk veel lees­werkt. De stof zit er rede­lijk in voor mijn gevoel. Dit week­end ga ik enke­le proef­ten­ta­mens maken om te zien waar de zwak­ke plek­ken zit­ten zodat ik daar wat extra aan­dacht aan kan geven. Op woens­dag­avond staat het ten­ta­men gepland.


0