Tentamenvoorbereiding

De och­tend door­ge­bracht tus­sen de stu­die­boe­ken. De gro­te lij­nen zit­ten er goed in, maar bij enke­le hoofd­stuk­ken wor­den er veel voor­beel­den gege­ven en de vraag is of ik die alle­maal in mijn hoofd wil stam­pen of er enke­le uit­pik en de gok neem dat ik het daar­mee weet te red­den. De proef­ten­ta­mens laten zien dat ik er tot nu toe mee weg kom. Maar een gok blijft een gok en kan ook ver­keerd uit­val­len. Ik heb nog enke­le dagen en mis­schien dat ik me er toch iets meer in ga ver­die­pen. Meest­al kan ik het dan tij­dens een ten­ta­men nog wel voor de geest halen als het nodig is. 

Na de mid­dag huis­hou­de­lij­ke klus­sen en samen met Inge eten gemaakt voor de ouders in oplei­ding van onze kers­ver­se klein­doch­ter. Een uur­tje bij hen door­ge­bracht en de baby op schoot gehad. Won­der­baar­lijk hoe zo’n baby in een week­je tijd al kan ver­an­de­ren. En ze is zo ont­zet­tend schattig. 


0