Futloos

Of het kwam door het rond­je ren­nen gis­te­ren weet ik niet, maar ik was van­daag niet voor­uit te bran­den. Het resul­taat aan het eind van de dag was dat ik veel min­der voort­gang met mijn stu­die had gemaakt dan vol­gens plan­ning. Ook had ik me voor­ge­no­men enke­le sli­des voor te berei­den en nog wat mails weg te wer­ken omdat ik de komen­de week druk ben met ande­re pri­o­ri­tei­ten. Het is er niet echt van geko­men. Ik kon me er op de een of ande­re manier niet toe zetten.

Mis­schien dat ik een griep­je onder de leden heb, want ik begin last te krij­gen van een loop­neus. Daar­om duik ik van­avond op tijd in bed. Mor­gen wil ik fit en uit­ge­rust zijn om vroeg in de och­tend naar kan­toor te gaan zodat ik als­nog wat zaken kan afwer­ken voor­dat de con­fe­ren­ce calls begin­nen. En dan ’s avonds maar weer aan de studie. 


Geef een antwoord