Stormschade

Het slech­te weer en code geel in Gel­der­land waren op don­der­dag zon­der noe­mens­waar­di­ge pro­ble­men aan ons voor­bij­ge­gaan. Ja, het had onstui­mig gere­gend en flink gewaaid, maar dat was het ook wel. Aan het eind van de avond toen we alles op ons gemak inspec­te­ren rond­om ons huis was de con­clu­sie dat er geen scha­de was. 

Dat bleek niet het geval met de auto van onze zoon. Die stond gepar­keerd onder een gro­te boom waar door blik­sem­in­slag en/of hevi­ge wind­vla­gen een gro­te tak naar bene­den was geko­men en boven op hun auto was terecht­ge­ko­men. Je kunt het op de foto niet goed zien, maar al het glas was uit de ramen gespron­gen, het dak flink inge­deukt en de vol­le­di­ge con­struc­tie ont­wricht. Con­clu­sie: de auto is total loss ver­klaard. Geluk­kig zijn ze all risk verzekerd. 

[foto uit eigen collectie]

Geef een antwoord