Covid says yes

Zoals gewoon­lijk was ik ook deze och­tend lek­ker vroeg op het werk, zo rond 7 uur. Om 9 uur was ik ech­ter alweer thuis, waar ik de rest van de werk­dag in mijn stu­deer­ka­mer door­bracht. Dat kwam zo: 

Tegen 8 uur kreeg ik een bericht­je van Inge dat ze een zelf­test had gedaan in ver­band met een trai­ning op loca­tie die ze moet ver­zor­gen. Uit­slag: posi­tief. Of ik niet beter naar huis kon komen want mis­schien had ik het ook te pak­ken. Snel deed ik een test op kan­toor, want daar heb­ben we er nog genoeg van liggen. 

Afbeel­ding uit eigen collectie

Helaas was ook bij mij de uit­slag posi­tief, ondanks dat ik ver­der ner­gens last van heb. Geluk­kig had ik deze och­tend met nie­mand con­tact gehad, het voor­deel van vroeg begin­nen. Nu maar hopen dat ik ver­der geen klach­ten krijg en snel nega­tief test zodat ik uit qua­ran­tai­ne iso­la­tie kan.


Geef een antwoord