Vier kleine zwaluwtjes die zaten in een nest

Dit jaar is er een kop­pel­tje zwa­lu­wen dat schijn­baar geen geschik­te plek kon vin­den voor een nest onder het dak van de schuur waar de rest van de zwa­lu­wen wel vol­op bezig was met de inrich­ting. Ze beslo­ten om eens gek te doen en een nest te bou­wen in de sta­len span­ten van het dak boven het ter­ras. Het grap­pi­ge is dat we er van­uit de keu­ken vol zicht op heb­ben. Het nadeel is dat ze het hele ter­ras onderschijten. 

Van­och­tend zaten de jon­kies die inmid­dels gebo­ren zijn weer onge­dul­dig te wach­ten op de voed­sel­voor­zie­ning van hun ouders. Al een tijd­je had­den we het idee dat van de oor­spron­ke­lijk vier klein­tjes er een­tje het niet gehaald had. Het valt van een afstand soms moei­lijk te zien hoe­veel er in het nest zit­ten. Kijk zelf maar.

Tot­dat ze horen dat een van hun ouders in aan­tocht is. Dan gaan ze recht­op zit­ten en sper­ren ze hun sna­vel­tjes zo ver moge­lijk open. Het maakt het een stuk mak­ke­lij­ker om ze dan te tel­len. Vier stuks. Geen twij­fel mogelijk.