Vanochtend gelukkig zonder

Van­och­tend geluk­kig zon­der al te veel spier­pijn opge­staan. Mis­schien dat het rond­je hard­lo­pen gis­ter­avond na de noes­te arbeid een posi­tief effect heeft gehad. En maar goed ook want in de mid­dag mocht ik weer ver­der gaan met het ver­plaat­sen van ste­nen en het hak­ken door de dich­te begroei­ing om erbij te kun­nen. Het is een ste­ke­li­ge bedoe­ning met bra­men, brand­ne­tels en mei­bo­men, dus voor­zich­tig­heid is gebo­den waar­door ik niet echt vaart kan maken.

Aan het eind van de dag kon ik toch tevre­den terug kij­ken op de geda­ne arbeid. Of ik de con­tai­ner ga vol krij­gen is nog maar de vraag, maar voor­lo­pig zit er in ieder geval schot in het weer een beet­je toon­baar en toe­gan­ke­lijk maken van de strook grond naast de oprit.

En omdat het gis­ter waar­schijn­lijk heeft gehol­pen ging ik ook van­avond een rond­je hard­lo­pen. Baat het niet dan schaadt het niet.

Toen op 21 augustus

2020

2013

2012

2011