Of ik zin

Of ik zin had om vrij­dag­mid­dag het werk het werk te laten en in plaats daar­van een lich­te hike in de Fla­ti­rons te doen? Of ik daar­over moest naden­ken was mijn reac­tie. Natuur­lijk had ik zin om er even tus­sen­uit te gaan na de inten­sie­ve dagen op kan­toor in Boul­der. En dus klap­ten we rond lunch­tijd onze lap­tops dicht en ver­trok­ken we rich­ting Chau­tau­qua1 Park, een ver­za­mel­plaats aan de rand van Boul­der waar je kon kie­zen uit meer­de­re wan­del­rou­tes. Wij kozen voor de Roy­al Arch.

Het eer­ste gedeel­te van de hike ging door een glooi­end land­schap, maar al snel ver­lie­ten we het ver­har­de zand­pad voor een best wel stei­le klim door een onein­di­ge hoe­veel­heid rots­blok­ken waar­in wel­is­waar een soort van pad was vrij­ge­maakt maar het toch goed uit­kij­ken bleef voor strui­kel- of glij­par­tij­en. En het hoog­te­ver­schil was aan­zien­lijk. Zeker als je in ogen­schouw neemt dat Boul­der zelf al op een pla­teau ruim boven zee­ni­veau ligt. Ik moest enke­le keren pau­ze nemen om op adem te komen in de ijle lucht.

Het was de moei­te waard. Bui­ten dat we een gezel­lig en nu-eens-niet-werk­ge­re­la­teerd gesprek had­den tij­dens de wan­del­tocht, was het uit­zicht een­maal boven geko­men feno­me­naal. Je had een wijds uit­zicht over Boul­der en zelfs Den­ver was in de ver­te te zien (als je weet waar je moet kij­ken). Een tijd­lang heb­ben we op de zon­ver­warm­de rot­sen geze­ten zon­der al te veel te praten.Alleen het geruis van de wind in de den­ne­bo­men en het gekrijs van voor­bij vlie­gen­de vogels door­brak de sere­ne stil­te. Het vorm­de een per­fec­te afslui­ting van een pro­duc­tie­ve week.

Toen op 2 september

2018

2017

2012

2009


  1. Voor de trou­we lezers van mijn blog doet dit wel­licht een bel­le­tje rin­ke­len 

Geef een antwoord