De regen gister

De regen gis­ter had het voor me ver­bor­gen gehou­den. De koel­vloei­stof die ik deze och­tend op weg naar het werk niet meer had, was waar­schijn­lijk gis­ter­avond al weg­ge­spoeld voor­dat ik door­had dat er een lek was. Niet lang nadat ik van­och­tend in de auto was gestapt begon er een alarm luid­ruch­tig mij te waar­schu­wen dat de motor­tem­pe­ra­tuur onrust­ba­rend hoog was. Bij­vul­len met nieu­we koel­vloei­stof nadat de tem­pe­ra­tuur weer nor­maal was mocht niet baten. Bin­nen de kort­ste keren zat ik weer in het rood.

Aan­ge­zien ik geen ANWB ophaal­ser­vi­ce heb moest ik wach­ten tot de tuin­man mij kon komen weg­sle­pen. Hij was net bij ons huis gear­ri­veerd met een klein groep­je hulp­krach­ten om met grof geweld de zij­kant ste­nen­vrij te maken (de klus waar ik eer­der het voor­werk voor had gedaan) en kwam met zijn bus mijn kant op. Niet veel later stond mijn auto bij de gara­ge en ik weer thuis. 

De eer­ste berich­ten klon­ken niet goed. Als ik pech had dan was de motor mis­schien wel dus­da­nig bescha­digd dat repa­ra­tie duur zou zijn en even­tu­e­le ver­van­ging ook aar­dig in de papie­ren kon lopen. Vorig jaar had­den we al beslo­ten dat wan­neer mijn auto een te grote/dure repa­ra­tie zou moe­ten onder­gaan het tijd zou wor­den op zoek te gaan naar een andere. 

Dus heb ik de mid­dag vrij­ge­no­men en ben een aan­tal auto­ver­ko­pers langs­ge­gaan nadat ik eerst op hun web­si­tes al wat rond­ge­ke­ken had. De longlist kromp gedu­ren­de de dag naar een zeer kor­te short­list. Ik ben er bij­na uit maar mor­gen ga ik eerst nog enke­le proef­rit­jes maken voor­dat ik de knoop door­hak. Vol­gen­de week don­der­dag wil ik de auto al heb­ben omdat ik vrij­dag naar Dort­mund moet voor een vlucht naar Cluj. 

De tuin­man en zijn knech­ten had­den onder­tus­sen mooi werk gele­verd. Alle ste­nen en de mees­te rot­zooi is ver­plaatst rich­ting een gro­te con­tai­ner die mor­gen opge­haald wordt. Dan kan ik daar­na ver­der met de laat­ste rest­jes voor in de klei­ne­re con­tai­ner die dins­dag opge­haald wordt. Het begint ergens op te lijken.

Toen op 8 september

2019

2013

2011

2009

Geef een antwoord